หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » รายละเอียดสินค้าและบริการ

รายละเอียดสินค้าและบริการ

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

คำค้นสินค้า : 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Consultant Services) รับปรึกษาทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ESA IEE CoP EIA ISO, วิเคราะห์น้ำใต้ดิน, กฎกระทรวงเรื่องน้ำใต้ดิน, ตรวจสอบน้ำใต้ดิน, ส่งรายงานน้ำใต้ดิน, EIA Monitoring การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

ติดต่อสอบถาม โทร 08-9774-7682, 0-2156-9397

ขอบเขตงานบริการ

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment : ESA)

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ประเภท โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

ที่ปรึกษางานควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2545

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 และ ISO 14001 ISO18001 ISO50001

ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ : 100/131 เดอะคอนเนค อัพ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ 17 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 08-9774-7682, 0-2156-9397
โทรสาร : 0-2156-9319
สินค้าแนะนำอื่นๆ